سامانه ملی نجات غریق و غواصی

سامانه ملی نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران باهدف تهیه بانک اطلاعات ورزشکاران ، مربیان و داوران رشته های نجات غریق ، غواصی و آب درمانی راه اندازی شده است.

عضویت ناجیان غریق ، غواصان و آب درمانها
  • کلیه ناجیان غریق ، غواصان و آب درمانهای کشور می بایست با عضویت در سامانه ملی نجات غریق و غواصی اطلاعات هویتی و ورزشی خود را ثبت و کد رهگیری دریافت کنند.
ثبت نام دوره های آموزشی
    از این پس کلیه ثبت نام دوره های آموزشی ، سمینارها و آزمونها از طریق این سامانه صورت می گیرد. تمام مراحل ثبت نام ، کارت ورود به دوره آموزشی و آزمونها به صورت اتوماسیون تهیه و صادر خواهد شد.
  • سامانه ملی نجات غریق و غواصی - عضویت غواصان
  • سامانه ملی نجات غریق و غواصی - عضویت منجیان غریق
  • سامانه ملی نجات غریق و غواصی - عضویت آبدرمانها

عضویت


عضویت منجیان غریق

کلیه منجیان غریق سراسر کشور می بایست با عضویت در سامانه ملی نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ثبت اطلاعات هویتی و ورزشی خود کد رهگیری دریافت کنند. عضویت در سامانه سالانه می باشد.

عضویت منجیان غریق


تمام مراحل عضویت به صورت اینترنتی و از راه دور خواهد بود. پرداخت هزینه عضویت از طریق درگاه بانک ملی صورت می گیرد. ورزشکاران محترم از پرداخت وجه نقد یا واریز پول به حساب خود داری کنند.

آغاز عضویت منجیان غریق

عضویت غواصان

کلیه غواصان سراسر کشور می بایست با عضویت در سامانه ملی نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ثبت اطلاعات هویتی و ورزشی خود کد رهگیری دریافت کنند. عضویت در سامانه سالانه می باشد.

عضویت غواصان


تمام مراحل عضویت به صورت اینترنتی و از راه دور خواهد بود. پرداخت هزینه عضویت از طریق درگاه بانک ملی صورت می گیرد. ورزشکاران محترم از پرداخت وجه نقد یا واریز پول به حساب خود داری کنند.


آغاز عضویت غواصان

عضویت آب درمان

کلیه آبدرمانان سراسر کشور می بایست با عضویت در سامانه ملی نجات غریق و غواصی جمهوری اسلامی ایران علاوه بر ثبت اطلاعات هویتی و ورزشی خود کد رهگیری دریافت کنند. عضویت در سامانه سالانه می باشد.

عضویت آب درمان


تمام مراحل عضویت به صورت اینترنتی و از راه دور خواهد بود. پرداخت هزینه عضویت از طریق درگاه بانک ملی صورت می گیرد. ورزشکاران محترم از پرداخت وجه نقد یا واریز پول به حساب خود داری کنند.


آغاز عضویت آبدرمان

پشتیبانی فنی سامانه ملی نجات غریق و غواصی

09393249492

سرویس پشتیبانی فنی

سامانه ملی نجات غریق و غواصی

در صورت بروز احتمالی خطا در سامانه و سوالات مربوط به عضویت منجیان غریق ، عضویت غواصان و عضویت آبدرمانها ، ثبت نام دوره های آموزشی با شماره ی 09393249492 تماس حاصل فرمائید.

همچنین این امکان را هم دارید تا در ساعات غیراداری از طریق واتس آپ و شماره 09393249492 با واحد پشتیبانی تماس داشته باشید.

شماره واتس آپ پشتیبانی 09393249492فدراسیون نجات غریق و غواصی در شبکه های اجتماعی

اخبار ، تصاویر ، ویدئو و اطلاعیه های ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید