غواصي اسکوبا-CMAS-۱ ستاره-کیش-۱۳۹۹۱۱۱۶۱۱۷۶/۸۵۴۵۸-آقایان

۱۳۹۹/۱۲/۰۸
 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۱/۱۷
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۲/۰۹
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
 • برگزار کننده : 75
 • مدرس : محمد مجید خلیلی احمر
 • جنسیت شرکت کنندگان : آقا
 • استان : کیش
 • شهرستان : کیش
 • هزینه این دوره : ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس : مرجان7
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید