غواصي اسکوبا-CMAS-۲ ستاره-کیش-۱۳۹۹۱۱۲۷۱۲۳۶/۸۸۷۳۶-آقایان

۱۳۹۹/۱۲/۰۸
 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۱/۲۸
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۱۱
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۲/۱۸
 • برگزار کننده : 60
 • مدرس : مهرداد بهرام پور
 • جنسیت شرکت کنندگان : آقا
 • استان : کیش
 • شهرستان : کیش
 • هزینه این دوره : ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس :
 • پیش نیاز های مرتبط به دوره

  غواصي اسکوبا CMAS یک ستاره

  (مشترک)

جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید