غواصي اسکوبا-CMAS-۱ ستاره-کیش-۱۳۹۹۱۰۱۶۹۶۱/۹۲۱۹۵-آقایان

۱۳۹۹/۱۱/۰۶
  مدرس دوم دوره آقای مهدی محمودی

 • تاریخ شروع ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
 • تاریخ پایان ثبت نام : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
 • تاریخ شروع دوره : ۱۳۹۹/۱۰/۲۸
 • تاریخ پایان دوره : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
 • تاریخ برگزاری امتحان : ۱۳۹۹/۱۱/۰۳
 • برگزار کننده : 75
 • مدرس : بابک خورسند
 • جنسیت شرکت کنندگان : آقا
 • استان : کیش
 • شهرستان : کیش
 • هزینه این دوره : ۳,۸۰۰,۰۰۰ ریال
 • آدرس :
جهت ثبت نام در این دوره ابتدا ثبت نام کنید یا وارد حساب کاربری خود شوید